Duurzaam slim

“Duurzaam Slim”,

Digitaal van idee naar toegepaste werkelijkheid

 

Het “Duurzaam Slim” platform biedt innovatieve ondernemers  – waaronder ook jonge en startende ondernemers - een vrijwel kostenloos, maar buitengewoon effectieve digitale functionaliteit als vervanging van het klassieke “bedrijfsverzamelgebouw”.

 

Het beoogt daarbij uit te groeien tot het digitale platform van samenwerkende bedrijven, voor het duurzaam en slim bereiken van de toepassing van innovaties in de werkelijkheid van de dagelijkse bedrijfsgang. Het is daarbij ontwikkeld voor en gevuld door de innoverende bedrijven zelf.

 

Doelstelling:

Moderne ondernemers willen liefst vanuit de eigen werkplekken en dan zowel op fysieke als virtuele locaties, te allen tijde met elkaar naar de wereld om hen heen kunnen communiceren.

Maar minstens zo belangrijk is dat zij in dit netwerk snel en efficiënt voor problemen en beperkingen naar oplossingen kunnen zoeken door middel van samenwerking met bedrijven met een vergelijkbare grondhouding en innovatie drang.

 

Aangezien op deze wijze geografische afstand geen rol speelt en elke collega voor communicatie maar één klik weg is van het eigen beeldscherm, zijn er vooral tijdswinsten mogelijk,  maar wordt ook het uitzenden van de hulpvraag zeer laagdrempelig.

 

Zij willen vooral jonge bedrijven digitaal om zich heen verzamelen en zich afzonderlijk alsook in verschillende samenwerkingsverbanden naar de buitenwereld presenteren.

Daarmee tonen zij ook naar de buitenwereld, zowel naar toekomstige klanten als naar de bestuurlijke overheden en subsidie-verlenende instanties, hun eigen kracht, maar meer nog de door synergie ontstane meerwaarde en het meer-vermogen van de via “Duurzaam Slim” verbonden bedrijven aan. 

 

Op deze website willen de oprichters de deelnemers de mogelijkheid bieden om intern op ruimere schaal en in detail en naar de buitenwereld zo inzichtelijk en transparant mogelijk de meest actuele informatie over de bedrijven en de voortgang van ontwikkelingen en projecten te kunnen communiceren.

Project Subsidieregeling Kleine Praktijknetwerken

Vanuit de Subsidieregeling Kleine Praktijknetwerken (Veenkoloniën) zijn door de samenwerkende partijen in het Platform Duurzaamslim.nl verschillende projecten uitgevoerd:

www.precision-release.nl.

www.slimmerwitloftelen.nl

www.gftbloempot.nl

www.mestdiagram.nl

www.koolzaadderdegewas.nl

BIOND B.V.

BIOND BV maakt tevens deel uit van het platform duurzaamslim.nl.

BIOND voert alleen of in samenwerking met anderen innovatieonderzoek uit met als doel tot commercieel tot productie en verkoop te komen van innovatieve producten, installaties en processen voor toepassing in de landbouw en veeteelt.

BIOND heeft daarbij als strategie om nieuwe technologie op het gebied van de agrotechniek, met name ook in de tuinbouw, plantenteelt en plantkunde te ontwikkelen.

Projecten van BIOND BV:

OVOX Oplossing voor oxidatieve belasting potplanten tijdens lange afstand transport

REST-Rendement: onderzoek stofwisseling in de witlofpen in de bewaring en rendabele valorisatie reststromen biomassa

 

VVI Algen

In dit EFRO Valorisatie project wordt in samenwerking met Green Circle Innovations, IRST Holding, Wateler atb, WaSp en Phytogenix een voedselveilige manier van het opkweken en afrijpen van algen afkomstig uit open vijvers gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie. 

Celwanddisruptor

In dit door SNN gesubsidieerde VIA2018 project werken de bedrijven P3 BV uit Oosterhesselen en JI-Technologies BV uit Blijham samen aan de ontwikkeling van een techniek voor de isolatie van waardevolle inhoudstoffen van algen. Klik hier voor verdere informatie.