Celwanddisruptor

 

Aanleiding
Algen bezitten zeer waardevolle ingrediënten (eiwitten en olieën), welke ingesloten zijn in de cel en beschermd worden door een celwand en intercellulaire organellen. Volgens recente schattingen bepaalt het extraheren van deze eiwitten en olieën de helft van de totale productiekosten, juist omdat de extractie alleen lukt bij direct fysiek contact en hierdoor het openbreken van de celwand en organellen noodzakelijk is. 
Uit een eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek (MITH16021) naar een disruptor komen gunstige resultaten, waaronder een verhoogde extractie-efficiëntie waarbij drie celwand disruptietechnieken zijn geïntegreerd en de algensuspensie niet volledig wordt ontwaterd.
Voor het openbreken van de celwand wordt het gebruik van organische extractie vloeistof geëlimineerd, waardoor de foodgrade norm (MRL-waarde) van 5 PPM in Europa nooit wordt overschreden en zo ontstaat er een groot nieuw toepassingsgebied: de voedsel- en farmaceutische industrie. 

Doelstelling
In dit VIA project willen de deelnemende bedrijven de volgende resultaten behalen:

1. Het doorontwikkelen en produceren van een prototype celwand disruptor met drie gecombineerde werkingsprincipes van disruptie (sonificatie, elektroporatie en mechanische wrijving)

2. Het (duur)testen van het prototype met verse algen (Chlorella Vulgaris) bij verschillende stroomsterkten en pulswaarden van de elektroporatie en verschillende golflengten van sonificatie en rotatiesnelheden van de stolp.

3. Het onderzoeken van de verschillende behandelde algensuspensies op de mate van disruptie en de toegankelijkheid van inhoudsstoffen.

4. Het vergelijken van het extractieresultaat met bestaande organische extractiemethoden en het bepalen van van het specifieke toepassingsgebied. 

Deelnemers
P3 B.V., Oosterhesselen
JI-Technologies B.V., Blijham